Akai ASB15I User Manual

Browse online or download User Manual for Mobile device dock stations Akai ASB15I. iPod Music System

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 17
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.7 / 5. Based on15 customer reviews
Page view 0
iPod Music System
ASB15I
GB 2
NL 19
FR 35
ES 51
DA 99
DE 67
EL 83
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
Brugsanvisning
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 16 17

Summary of Contents

Page 1

iPod Music SystemASB15IGB 2NL 19FR 35ES 51DA 99DE 67EL 83User manualGebruiksaanwijzingManuel de l’utilisateurManual de instruccionesGebrauchsan

Page 2 - Indholdsfortegnelse

107ASB15IiPod-funktioner5.2 At indsætte og fjerne en iPod.● For at sætte en iPod i: Åben lågen (13).• Udvælg den rigtige dockadapter. Se nedenståend

Page 3 - Sikkerhed1

108● For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (20), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.●

Page 4 - Klargøring til brug2

109ASB15IProgrammering af radiostationerMan kan indstille 20 radiostationer per radiobåndvidde (FM).● Tryk på SEARCH +-knappen (21) eller SEARCH --kn

Page 5 - Installation3

110 Tryk på PREV-knappen (34) eller NEXT-knappen (35) for at stille ind på • de ønskede minutter. Tryk på TIME-knappen (37) for at bekræfte. Vækkemode

Page 6 - Fjernbetjening3.3

111ASB15IIndstilling af SLEEP-funktionen5.5 ● Vælg den ønskede radiostation.● Tryk og hold SLEEP-knappen (37) nede. Sovetiden (00 min) vises på disp

Page 7 - Funktioner4

112Rengøring og vedligeholdelse6. ! ADVARSEL Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.● Re

Page 8 - Fjernbetjening

113ASB15IiPodBesvær AfhjælpningiPodens lydstyrkekontrol iPodens lydstyrkekontrol kontrollerer kun forøger ikke lydstyrken udgangsstyrken til hov

Page 9 - Betjening5

114 Kassering af brugt elektrisk 9. og elektronisk udstyr ZBetydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produ

Page 10 - Audio afspilning

IndholdsfortegnelseCopyright noteDesign og specikationer kan ændres uden varsel.1. Sikkerhed ...

Page 11 - Radiofunktioner5.3

100Sikkerhed1. Anvendelsesområde1.1 iPod Music Systemet fungerer som en dockingstation til at spille musik på fra en iPod. Apparatet kan også spille m

Page 12 - Urfunktioner5.4

101ASB15Ii Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på spe

Page 13 - Tjek indstillingerne

102Installation3. ● Sæt apparatet på en vandret ad overade.● Forbindelse af forskelligt udstyr til apparatet. Læs afsnittet "Forbindelse af

Page 14 - Vækkefunktion:5.6

103ASB15ISlut til el-nettet3.2 ● Tilslut hunstikket på den elektriske ledning til AC IN-forbindelsen.● Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet.Fje

Page 15 - Fejlsøgning7

104 105ASB15IFunktioner4. iPod Music System4.1 345621871012139111 Afbryder/Standby-knap2 LED-indikatorlys3 PREV/ALARM1-knap4 NEXT/ALARM2-knap5 SN

Page 16 - Tekniske data8

104 105ASB15I105ASB15IDisplay14 SLEEP-indikator15 ALARM1 indikator16 ALARM2 indikator17 UR-indikatorFjernbetjening18 STANDBY/SNOOZE-knap19 Kilde

Page 17

106Betjening5. Der er adgang til alle funktioner på apparatet med fjernbetjeningen. Alle anvisningerne henviser til betjening med fjernbetjeningen me

Comments to this Manuals

No comments