Akai AMD20 User Manual

Browse online or download User Manual for CD players Akai AMD20. AMD20 SK manual - dia

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 20
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.8 / 5. Based on16 customer reviews
Page view 0
Rádio/ DVD prehrávač
s USB portom a čítačkou kariet
AMD20
Návod na použitie
Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod na použitie.
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 19 20

Summary of Contents

Page 1 - Návod na použitie

Rádio/ DVD prehrávač s USB portom a čítačkou kariet AMD20 Návod na použitie Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento ná

Page 2

• Stlačením tlačítka S.EFFECT (20) prepnete medzi zvukovými efektmi. Opätovným stlačením zrušíte túto funkciu. • Stlačením tlačítka MUTE (27

Page 3 - 1. Bezpečnosť

tohto tlačítka obnovíte prehrávanie. • Stlačením tlačítka STOP (38) dočasne zastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačítka STOP (38) úpl

Page 4 - 3. Inštalácia

Použitie funkcie PROGRAM • Stlačením tlačítka PROGRAM (30) zvolíte funkciu PROGRAM. • Stlačením numerických tlačítok zvolíte požadovanú stopu,

Page 5

• Stlačením smerových tlačítok vľavo/ vpravo (19) otočíte obrázky vľavo alebo vpravo. Počas režimu ZOOM je prezeranie obrázkov pozastavené.

Page 6

Z dôvodu veľkého počtu produktov s USB portom a ich rôznych technických parametrov nemôžeme plne zaručiť, že budú rozpoznané týmto prístro

Page 7 - 4. Funkcie

• SCREEN SAVER: zapnutie šetriča obrazovky. Možnosti nastavenia ON alebo OFF. • LAST MEMORY: možnosti nastavenia ON alebo OFF. Keď je funkci

Page 8

Nastavenie farieb • SHARPNESS: Nastavenie ostrosti obrazovky. Z • BRIGHTNESS: nastavenie jasu obrazovky. • GAMMA: nastavenie intenzity farieb. P

Page 9 - 5. Prevádzka

6. Čistenie a údržba Varovanie Pred čistením a údržbou prístroja ho vždy vypnite a odpojte zo zástrčky. • Vonkajšok prístroja čistite jemno tkani

Page 10

DVD/CD Problém Riešenie Neprehráva Nie je vložený disk. Vložte disk. Disk je vložený opačne. Vložte disk označením smerujúcim hore. Klasifikačný kó

Page 11

USB Problém Riešenie Neprehráva USB zariadenie nie je zapojené alebo je zapojené nesprávne. Zapojte USB zariadenie do portu. Použité nekompa

Page 12

Obsah 1. Bezpečnosť ... 3 1.1 Použi

Page 13

Reproduktory Odpor 4 – 16 Ohm Materiál krytu drevo Dĺžka kábla 100cm Rozmery 150 x 270 x 240mm Hmotnosť 2.62k

Page 14

1. Bezpečnosť 1.1 Použitie DVD Mikro systém prehráva hudbu z CD, videá a fotografie z DVD, USB a pamäťovej karty. Zariadenie tiež prehráva fotky z Ko

Page 15

2. Prípravky pre použitie 2.1 Rozbalenie • Opatrne vybaľte zariadenie. • Skontrolujte si obsah zásielky, ako je popísané nižšie. Ak niektor

Page 16

3.1 Inštalácia reproduktorov Káble a svorky sú farebne kódované: - Červené vodiče pripojte na svorky červených (+). - Čierne vodiče pripojte na svo

Page 17 - 7. Riešenie problémov

Audio pripojenie (vstup) Stereo audio: Pripojte kábel vhodný pre R/L kanály LINE IN pripojenia. Audio pripojenie (výstup) Toto pripojenie umožňuje od

Page 18

4. Funkcie 4.1 DVD Mikro systém Predný panel 1 Standby tlačidlo 2 Displej 3 Disková mechanika 4 Sensor diaľkového ovládania 5 Slot pre slúchadlá 6

Page 19 - 8. Technické údaje

4.2 Diaľkové ovládanie 15 Standby tlačidlo 16 Numerické tlačidlá (0-10+) 17 SETUP tlačidlo 18 VOLUME +/- tlačidlo 19 Navigačné tlačidlo 20 SOUND EFFEC

Page 20

Tuner funkcie 48 SEARCH + tlačidlo 49 SEARCH - tlačidlo 50 MEMORY tlačidlo 51 STOP tlačidlo 52 MO/ST tlačidlo 53 AUTO tlačidlo 54 RADIO + tlačidlo 55

Comments to this Manuals

No comments