Akai AR270P User Manual

Browse online or download User Manual for Alarm clocks Akai AR270P. Akai AR270P User's Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 12
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.9 / 5. Based on14 customer reviews
Page view 0
Projection Clockradio
AR270P
GB 2
NL 13
FR 24
ES 35
DA 70
DE 46
EL 58
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
Brugsanvisning
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 11 12

Summary of Contents

Page 1 - Projection Clockradio

Projection ClockradioAR270PGB 2NL 13FR 24ES 35DA 70DE 46EL 58User manualGebruiksaanwijzingManuel de l’utilisateurManual de instruccionesGebrauc

Page 2 - Inhoudsopgave

21AR270P● Druk voor het luisteren naar een vooraf ingesteld radiostation op de toets MEMORY (15) om een vooraf ingesteld radiostation te selecteren t

Page 3 - Veiligheid1

22Reiniging en onderhoud6. ! WAARSCHUWING Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopconta

Page 4 - Installatie3

23AR270PFrequentiebereikParameter WaardeFM-radio 87,5 - 108 MHzAfvoer van gebruikte 9. elektrische en elektronische apparatuurZHet symbool op

Page 5 - Plaatsen van de batterijen

13AR270PInhoudsopgaveVerklaring met betrekking tot auteursrechtenHet ontwerp en de specicaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.1. Veilighe

Page 6

14Veiligheid1. Beoogd gebruik1.1 De Klokradio speelt muziek af van radio. De klokfunctie heeft een alarm- en slaapprogramma. De tijd kan tevens op de

Page 7 - Functies4

15AR270PVoorbereidingen voor gebruik2. Uitpakken2.1 ● Pak het apparaat voorzichtig uit.● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is bes

Page 8 - Bediening5

16! VOORZICHTIG● Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.i Het apparaat is voorzien

Page 9 - Radiofuncties5.2

17AR270P! VOORZICHTIG Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen.

Page 10 - Alarmfunctie5.4

18Functies4. 2 93 4 5 6 7 810 11 12 1320 19 18 17 16 15 1421Bovenpaneel4.1 2 Toets RESET3 Toets SET4 Toets -5 Toets +6 Toets SNOOZE/DIMMER7 Toet

Page 11 - Technische gegevens8

19AR270PBediening5. ● Draai de draaiknop VOLUME (21) naar de gewenste positie om het volumeniveau te wijzigen.● Druk op de toets SNOOZE/DIMMER (6) o

Page 12 - apparatuur

20● Druk op de alarmtoets (7/8) om te bevestigen. De bijbehorende alarmindicator (20/16) gaat branden.i Tijdens een stroomstoring of bij het verwijd

Comments to this Manuals

No comments