Akai AR175D User Manual

Browse online or download User Manual for Alarm clocks Akai AR175D. Akai AR175D User's Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 12
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.6 / 5. Based on13 customer reviews
Page view 0
Clockradio with dual display
AR175D
GB 2
NL 12
FR 23
ES 34
DA 66
DE 44
EL 55
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
Brugsanvisning
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 11 12

Summary of Contents

Page 1 - Clockradio with dual display

Clockradio with dual displayAR175DGB 2NL 12FR 23ES 34DA 66DE 44EL 55User manualGebruiksaanwijzingManuel de l’utilisateurManual de instruccionesGebrauc

Page 2 - Inhoudsopgave

20 De sluimerfunctie van de wekker instellen De sluimertijd bedraagt 9 minuten. ● Druk op de toets SNOOZE (10) en houd deze ingedrukt. ● Stel

Page 3 - Veiligheid 1

21AR175D Technische gegevens 8. Parameter Waarde Spanning 230 V AC ~ 50 Hz. Noodstroom 2 x 1,5 V Energieverbruik 6 W Energieverbruik in stand

Page 4 - Installatie 3

22 Afvoer van gebruikte 9. elektrische en elektronische apparatuur Z Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat

Page 5 - Batterijen plaatsen

12 Inhoudsopgave Verklaring met betrekking tot auteursrechten Het ontwerp en de specifi caties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 1. Veiligh

Page 6 - Functies 4

13AR175D Veiligheid 1. Beoogd gebruik 1.1 De Klokradio speelt radiomuziek af. De klokfunctie heeft een wekker- en een slaapprogramma. Lees de handle

Page 7 - Bediening 5

14 Voorbereidingen voor gebruik 2. Uitpakken 2.1 ● Pak het apparaat voorzichtig uit. ● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder i

Page 8 - Radiofuncties 5.2

15AR175D i Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat specia

Page 9 - Wekkerfunctie 5.4

16 Functies 4. 1 2 3 4 5 6 78910161112131514 1 Toets RADIO 2 Toets REV 3 Toets FWD 4 Toets OFF 5 Toets controle alarmtijd 6 Display 7 Display

Page 10 - Problemen oplossen 7

17AR175D Display 4.1 19201817 17 Indicator ALARM1 (toon) 18 Indicator ALARM1 (muziek) 19 Indicator ALARM2 (muziek) 20 Indicator ALARM2 (toon) Be

Page 11 - Technische gegevens 8

18 De alarmtijd instellen Twee tijdinstellingen zijn beschikbaar (ALARM1 en ALARM2). ALARM1 instellen: ● Zet de schakelaar SET (13) op WAKE1.

Page 12 - apparatuur

19AR175D Wekkerfunctie 5.4 Het apparaat bouwt gedurende de eerste 45 seconden na de wektijd het wekvolume geleidelijk op. Deze functie is beschikb

Comments to this Manuals

No comments