Akai AR105 User Manual

Browse online or download User Manual for Alarm clocks Akai AR105. Akai AR105 User's Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 10
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.8 / 5. Based on19 customer reviews
Page view 0
Clockradio
AR105
GB 2
NL 11
FR 20
ES 29
DA 56
DE 38
EL 47
User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l’utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
Brugsanvisning
Page view 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Summary of Contents

Page 1 - Clockradio

ClockradioAR105GB 2NL 11FR 20ES 29DA 56DE 38EL 47User manualGebruiksaanwijzingManuel de l’utilisateurManual de instruccionesGebrauchsanleitungΟ

Page 2 - Inhoudsopgave

19AR105FrequentiegebiedParameter WaardeFM-radio 88 - 108 mHz Afvoer van gebruikte 9. elektrische en elektronische apparatuurZHet symbool op het mate

Page 3 - Veiligheid1

InhoudsopgaveVerklaring met betrekking tot auteursrechtenHet ontwerp en de specicaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.1. Veiligheid ...

Page 4 - Installatie3

12Veiligheid1. Beoogd gebruik1.1 De Klokradio speelt radiomuziek af. De klokfunctie heeft een wekker- en een slaapprogramma. Lees de handleiding voor

Page 5 - Noodstroom via batterijen3.1

13AR105Voorbereidingen voor gebruik2. Uitpakken2.1 ● Pak het apparaat voorzichtig uit.● Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is besc

Page 6 - Functies4

1414 15AR105i Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speci

Page 7 - Bediening5

14 15AR105Functies4. 1 2 5 63 412 1011 9781 AUTO/OFF/ON-schakelaar2 Draaiknop VOLUME3 Toets SNOOZE4 Display5 Draaiknop TUNING6 Schakelaar BRIGHT

Page 8 - Wekkerfunctie5.4

16Bediening5. ● U schakelt het apparaat in door de AUTO/OFF/ON (1)-schakelaar naar de positie ON te schuiven. U schakelt het apparaat uit door de AU

Page 9 - Technische gegevens8

17AR105De functie SLEEP instellen5.3 ● Schuif de AUTO/OFF/ON (1)-schakelaar naar de positie AUTO.● Kies het gewenste radiostation.● Druk op de toet

Page 10 - Afvoer van gebruikte 9

18Reiniging en onderhoud6. ! WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerk-zaamheden het apparaat uit en neem de stekker

Comments to this Manuals

No comments